Надя Филипова Кавалджиева
Свищов

гр. Свищов
ул. "Димитър Анев" 2А
Дирекция "Образование, здравеопазване и социално подпомагане"

тел:0888 228 588;

имейл: nadnadin@yahoo.com
http://zdravenmediator.net
Здравен медиатор в община Свищов, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net