Ели Асенова Димитрова
Видин

гр. Видин
Ул. Незабравка,24

тел:0878 055 089;
имейл: elika_86@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Видин, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net