Красимира Димитрова Янкова
Първомай

гр. Първомай
сграда на общината

тел:0883 793 000;
имейл: k19881986@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Първомай, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net