Анифе Сали Исмайлова
Добричка

с.Черна
ул. Девета, №2

тел:0892 39 10 46;

имейл: anife_1961@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Добричка, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net