Севина Младенова Далакова
Доспат

с. Змейца, общ.Доспат,
ул. Панорама, 17

тел:0894 785 817;

имейл: sevina.dalakova96@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Доспат, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net