Мими Иванова Иванова
Болярово

гр. Болярово
ул. Индже войвода, 8

тел:0895 757 712;
имейл: mimiivanova2202@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Болярово, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net