Джулия Геогиева Сулева
Костенец

с. Костенец
ул. Ягода, №11

тел:0894 382 595;
имейл: djuliq_suleva@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Костенец, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net