Димо Кирчев Борисов
Приморско

гр. Приморско
ул. Явор, 26;

тел:0889 080 549;
имейл: dimoborisov8892@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Приморско, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net