Неджибе Мехмедова Ефраимова
Опака

с. Гърчиново
общ. Опака, ул. Радомир, 4;

тел:0896-43-93-69;
имейл: nedji3@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Опака, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net