Стефка Димитрова Христова
Сливен

гр. Сливен
кв.Надежда, ж.к Даме Груев,19 А

тел:0898 934 178;
имейл: Stefka Hristova stefi_hrist@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Сливен, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net