Венелина Здравкова Бесова
Павел баня

с. Александзрово, общ. Павел баня

тел:0892 796 375;
имейл: veni.besova@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Павел баня, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net