Айше Самиева Исмаилова
Смядово

гр. Смядово
ул. Сан Стефано, 2.

тел:0892 739 310;
имейл: ayshe.samieva@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Смядово, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net