Нежля Ердинчева Мюстеджебова
Каспичан

гр. Каспичан
ул. Девети май,56

тел:0898 953 658;
имейл: nejlya ahmedova nejlya20@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Каспичан, член на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net