Валери Илиев Башев
Нова Загора

гр. Нова Загора
кабинет: административна сграда, кв. 6-ти

тел:0887 07 57 17;

имейл: velizar1960@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Нова Загора, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net