Мая Мирославова Ангелова
София

гр. София, к
кв. Филиповци, ул. ЕФРЕМ КРАНФИЛО, 2

тел:0877 775 329;

имейл: maaangelova84@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор - Столична община, район Филиповци, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net