Иванка Донева Митева
Аксаково

общ. Аксаково

тел:0896 711 612;
имейл: iva-miteva90@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Аксаково, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net