Вероника Илиева Маринова
Ценово

гр. Ценово
ул. Цар Освободител, 66

тел:0895 937 158;
имейл: veronikailievamarinova1994@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Ценово, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net