Будинка Евгениева Георгиева
Медковец

с. Медковец
общинска администрация

тел:0876 039 186;

имейл: georgievabudinka@gmail.com
http://zdravenmediator.net
Здравен медиатор в община Медковец, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net