Мария Минкова Иванова
Монтана

гр. Монтана
бул. Ал. Стамболийски, 6, ет. 6, к-т 613

тел:0876 784 218;
имейл: maria_ivanova.zm@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Монтана, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net