Детелина Борисова Ванчова
Видин

Гр. Дунавци
ул. Георги С. Раковски, 21;

тел:0893636907;

имейл: detelinaborisova2@gmail.com
http://zdravenmediator.net
дравен медиатор в община Видин, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net