Бонка Тихомирова Митева
Нови Пазар

гр. Нови пазар
ул. Петко Петков, 3

тел:0897 339 391;
имейл: bonka.mitevaa@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Нови пазар, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net