Айтен Назми Хюсеин
Пазарджик

гр. Пазарджик
ул. България, 2

тел:0894 823 229;
имейл: aytennazmi76@gmail.com
http://zdravenmediator.net/
Здравен медиатор в община Пазарджик, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net