Стефка Хаджиева Монева
Тунджа

с.Козарево
община "Тунджа"

тел:0893 757 928;
имейл: stefka.moneva.1965@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Тунджа, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net