Шефкат Рамадан Исин
Дряново

гр. Дряново

тел:0878 574 344;
имейл: shishmanshisho9@gmail.com
http://dravenmediator.net
здравен медиатор в община Дряново, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net