Даниела Благоев Светославова
София

гр. София
ул.307-ма

тел:0893 748 075;
имейл: daniela_svetoslavova@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в Столична община, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net