Ани Кривонозова
Ракитово

гр. Ракитово 4640
обл. Пазарджик
Ул. "Христо Ботев" № 2

тел: 0898 754 054
имейл: anikrivonozova@abv.bg
anikrivonozova@abv.bg
здравен медиатор в община Ракитово, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net