Димитрина Димитрова
Вълчедръм

с. Долни Цибър
общ. Вълчедръм,
обл. Монтана

тел. 0899 636374
имейл: dimitrinadimitrova65@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в Община Вълчедръм, Председател на Етичната комисия на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net