:: Списък на общините по делегиран бюджет

Бюджет за делегирани от държавата дейности за 2021г.

Оттук можете да изтеглите списъка с разпределението на здравните медиатори по общини, съгласно бюджет за делегирани от държавата дейности 2021г. Списък на общини - бюджет 2021.pdf
 

Още в Списък на общините по делегиран бюджет :

» Бюджет за делегирани от държавата дейности за 2022г.
» Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори.
» Бюджет за делегирани от държавата дейности - 2020г.


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net