:: Списък на общините по делегиран бюджет

Бюджет за делегирани от държавата дейности за 2022г.

Писмо на МЗ до НМЗМ, Относно: Разпределение на делегиран бюджет за здравните медиатори по общини за 2022 г  

В приложение: Списък с разпределението на здравните медиатори по общини, заложени в проектобюджета за 2022 г. 

Броя на здравните медиатори, включени в проекта на стандарт във функция „Здравеопазване“ е 307 щата, като стандарта за един щат е 13 002 лв.

Посочения брой (307) здравни медиатори се отнасят за периода 01.04-31.12.2022 г. За първите три месеца на 2022 г. броят е 290, съгласно чл. 4 от Постановление № 481 от 30.12.2021 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2022 г МЗ писмо 63-00-12 до НМЗМ ДБ 2022.pdf
 

Още в Списък на общините по делегиран бюджет :

» Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори.
» Бюджет за делегирани от държавата дейности за 2021г.
» Бюджет за делегирани от държавата дейности - 2020г.


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net