:: Галерия

Среща между представители на Националната мрежа на здр. медиатори и зам. председателя на Парламента и Председател на комисията по здравеоп
Първа национална среща за ваксинопрофилактика в гр. Хисар - 15 май 2010г.
Практическо обучение на Мрежата „Лобиране и работа с медии”
Пресконференция - три години от учредяване на Мрежата
Работна среща на Националната мрежа на здравните медиатори-септември 2009г.
Откриване на кабинет на здравните медиатори в гр. Ямбол
Заключителна среща по проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение"
Представяне на книгата "Казуси от практиката на здравния медиатор" - проект "Подобряване достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца"
Проект "Подобряване достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца"
Семинар в гр. Балчик - проект„Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствените групи в неравностойно положение " - програма ФАР2005
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net