:: Партньори

Фондация "Институт Отворено общество"
София 1000, ул. "Солунска" № 56
тел.: +359 2 930 66 19
факс: +359 2 951 63 48
e-mail: info@osf.bg

http://www.osf.bg/
Фондация "Здравни проблеми на малцинствата"
София 1303, бул. "Ал. Стамболийски" № 81, Вх.В
тел./факс: +359 2 981 68 66
е-mail: info@emhpf.org

http://www.emhpf.org/
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
София 1504, бул. "Дондуков" № 67
тел: +359 2 943 30 52; 943 37 10
факс: +359 2 943 46 77
e-mail: bfpa@safesex.bg

http://www.safesex.bg
ГлаксоСмитКлайн България
кв. Иван Вазов
ул. „Димитър Манов”, бл. 10
1408 София
тел: (02) 953 1034
факс: (02) 950 5605
www.gsk.bg

http://www.gsk.bg/
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net