:: Новини

Конкурс за участие в обучение на кандидат-студенти по медицина
31.05.2018 zdravenmediator.net

     Фондация „Здравни проблеми на малцинствата” обявява конкурс за избор на 20 кандидат-студенти от ромски произход, които ще бъдат включени в подготвителни курсове за кандидатстване в специалностите Медицина, Стоматология и Фармация в медицинските университети на България.  Одобрените 20 кандидат-студенти ще бъдат подготвени и обучавани от квалифицирани  университетски преподаватели по химия и биология в периода от 01. 07. 2018г. до 31. 06. 2019г. Всички разходи на одобрените кандидати, свързани с подготвителните курсове – учебни материалите, нощувки, престой и транспорт до София се поемат от Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“. Подкрепата за Фондация „Здравни проблеми на малцинствата” е осигурена от Фондация „Тръст за социална алтернатива“. 

     Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.

      Условията и сроковете за кандидатстване ще намерите в приложените регламент и формуляр.

      Крайният срок за подаване/изпращане на документите се удължава до 30 юни 2018г. 

 

  - Формулярът за участие в конкурса изтеглете в word формат, ОТТУК! 


            - Регламентът е в прикаченият файл: reglament_roma_studnets_MU_2019.doc 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net