:: Наредби и Постановления

НАРЕДБА № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=F400E2D706893AFBB5878D8E117F5132?idMat=150990&fbclid=IwAR3DQ8rJb67a9icENynN2Rtfd8kgbsVrbYuFdq5wuiCrWc28ParSkJA7zT0
 

Още в Наредби и Постановления:

» Наредба № 26 за безплатни прегледи на здравно неосигурените бременни жени
» НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за т
» НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
» НАРЕДБА № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
» НАРЕДБА № 2 от 27 юли 2007 г. за изискванията за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения �
» Наредба за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица
» 6.НАРЕДБА № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България
» Наредба №39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
» Наредба №40 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК
» Наредба за медицинската експертиза на работоспособността


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net