:: НРД

НРД 2010

Приложение 3 – Първични медицински документи
Приложение 3 – Първични медицински документи
Приложение 6 - Списък на заболяванията, за които се издава "Рецептурна книжка на хронично болния"

Приложение 7 – Списък на медицински изделия, заплащани от НЗОК

Приложение 8 – Списък на диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК

Приложение 13 - Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ

Приложение 14 – Списък със заболяванията, при които ЗЗОЛ са освободени от заплащане на потребителска такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО

Приложение 15 - Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма “Детско здравеопазване”, Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години...
Приложение 15 - Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма “Детско здравеопазване”, Профилактични прегледи на ЗЗОЛ над 18 години, формиране на рискови групи при ЗЗОЛ над 18 години и програма “Майчино здравеопазване”
Приложение 16 - Пакет дейности и изследвания на ЗЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар-специалист

Приложение 17 – “Дейности на лекаря-специалист по “Детски-болести” по програма “Детско здравеопазване”, на лекаря-специалист по...
Приложение 17 – “Дейности на лекаря-специалист по “Детски-болести” по програма “Детско здравеопазване”, на лекаря-специалист по “Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина” по програма “Майчино здравеопазване” и на лекаря-специалист по профилактика на ЗЗОЛ от рискови групи”
Приложение 22 – Пакети и стойности, заплащани от НЗОК и здравноосигурените лица за дентална помощ

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net