:: Списъци

СПИСЪК НА ЩАТНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ В ОБЩИНИТЕ СЪГЛАСНО БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2014 ГОДИНА

СПИСЪК НА ЩАТНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ В ОБЩИНИТЕ СЪГЛАСНО БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2013 ГОДИНА

СПИСЪК НА ЩАТНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ В ОБЩИНИТЕ СЪГЛАСНО БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 2012 ГОДИНА

СПИСЪК НА СЕРТИФИЦИРАНИ ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КЪМ ОБЩИНИТЕ С БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ 2011 ГОДИНА

СПИСЪК НА СЕРТИФИЦИРАНИ ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КЪМ ОБЩИНИТЕ С БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ 2009 ГОДИНА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 111 ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ В 54 ОБЩИНИ, ФИНАНСОВО ОСИГУРЕНИ ЧРЕЗ ДЕЛЕГИРАН БЮДЖЕТ ПРЕЗ 2008 Г.

СПИСЪК НА СЕРТИФИЦИРАНИ ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ КЪМ ОБЩИНИТЕ С БЮДЖЕТ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ 2008 ГОДИНА

Допълнителен поименен списък на обучените и сертифицирани 19 нови здравни медиатора за 2008

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net