:: Програми изпълнявани от ОПЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6



ДЕЙНОСТИ НА ОПЛ ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКА, ПРОГРАМА
“ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЗОЛ
НАД 18 ГОДИНИ, ФОРМИРАНЕ НА РИСКОВИ ГРУПИ ПРИ ЗЗОЛ НАД 18 ГОДИНИ И
ПРОГРАМА “МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”


СЪДЪРЖАНИЕ:


ДЕЙНОСТИ НА ОПЛ ПО ИМУНОПРОФИЛАКТИКА...............................


ПРОГРАМА “ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”


ДЕЙНОСТ НА ОПЛ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА
ЗЗОЛ НАД 18 Г. ВЪЗРАСТ


РИСКОВИ ГРУПИ ПРИ ЗЗОЛ НАД 18 ГОДИНИ


ПРОГРАМА “МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”

http://www.nhif.bg/downloads/06-Prilojenie-2008-03-01-2008.doc




© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net