:: Майчино и детско здравеопазване

приложение № 7


ДЕЙНОСТИ НА ЛЕКАРЯ - СПЕЦИАЛИСТ ПО “ДЕТСКИ БОЛЕСТИ” ПО ПРОГРАМА “ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, ЛЕКАРЯ - СПЕЦИАЛИСТ ПО “АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ” ПО ПРОГРАМА "МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ" И НА ЛЕКАРЯ - СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА НА ЗЗОЛ ОТ РИСКОВИ ГРУПИ

СЪДЪРЖАНИЕ:

ПРОГРАМА “ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”...............................................................

ПРОГРАМА "МАЙЧИНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"............................................................

ДЕЙНОСТ НА ЛЕКАРЯ – СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОФИЛАКТИКА
НА ЗЗОЛ ОТ РИСКОВИ ГРУПИ................................... ...................…………………

http://www.nhif.bg/downloads/07-Prilojenie-2008-03-01-2008.doc

                           


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net