:: Здравни медиатори - профили

Кина Атанасова Асенова
Тунджа

с. Крумово
община Тунджа

тел:0889709916;имейл: fbayl2004@abv.bg
http://www.zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Тунджа,член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори",Председател на Фондация"Болни от астма"

 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net