:: Здравни медиатори - профили

Минка Мишева
Тунджа

с. Кукорево,
обл. Ямбол,
ул. "Г.С. Раковски" 32

тел:0890 340 077;
имейл: m.mishevaa@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в Общ. Тунджа, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори", Председател на Сдружение "Састипе"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net