:: Здравни медиатори - профили

Марияна Христова Зърбова
Айтос

гр. Айтос, п.к. 8500
ул. "Шейново" № 11 Б

ст. тел: 0558/ 2-20-26
моб. тел:0892 040 725;
имейл: merdjanmariana18@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Айтос, член на Етичната комисия на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net