:: Здравни медиатори - профили

Бедрие Менду Хасан
Добрич

гр. Добрич
ул. Теменуга,5;

тел:0892 047 207;
имейл: bedrie_mendu@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Добрич, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net