:: Здравни медиатори - профили

Хабибе Мехмед Тахир
Кърджали

с.Долище
общ.Кьрджали

тeл:0885 986 152;
имейл: habibe_0013@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Кърджали, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net