:: Здравни медиатори - профили

Юлиана Александрова Димитрова
Перник

гр. Перник
пл. "Св. Иван Рилски" 1 А, ет. 4, ст. 6;

тел:076 684 215;
имейл: dimitrova_royal@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Перник, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net