:: Здравни медиатори - профили

Катя Иванова Иванова
Тунджа

с. Дражево,
общ. Тунджа,
ул. "Иглика" 17
имейл: kati_keer@abv.bg
kati_keer@abv.bg
здравен медиатор в Община Тунджа, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net