:: Здравни медиатори - профили

Веселин Ангелов Лаков
Монтана

гр. Монтана
ул."Христо Ботев", №2, бл. "Малина"

тел:0878 652 409;
имейл: veso_lakov@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Монтана, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net