:: Здравни медиатори - профили

Росица Николова Христова
Русе

гр. Русе
ул. "Черно море", № 2;

тел:0877 528 507;
имейл: rosnichkaa@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Русе, член на Етичната комисия на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net