:: Здравни медиатори - профили

Анета Илиянова Михайлова
Велико Търново

с.Родина
ул.Четвърта, N°6

тел:0886 514 730;
имейл: aneta_mihailova93@abv.bg
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Велико Търново, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net