:: Здравни медиатори - профили

Вишка Ганчева Стефанова
Твърдица

Гр.Шивачево
Кметството, ул.Георги Димитров, N 16, ет1, стая N 3

тел:0893 225 495;
имейл: viskastefanova@gmail.com
http://zdravenmediator.net
здравен медиатор в община Твърдица, член на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"
 © 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net