:: Закони и Правилници

Закон за българските документи за самоличност

http://www.mvr.bg/NR/rdonlyres/DCBF5DFE-43CE-4374-881C-61B133D724AF/0/ZBDS_BG.pdf
 

Още в Закони и Правилници:

» Закон за закрила на детето
» Закон за семейни помощи за деца
» Закон за интеграция на хората с увреждания
» Закон за социално подпомагане
» Закон за лицата и семейството
» Закон за защита срещу домашното насилие
» Закон за защита от дискриминация
» Закон за защита на личните данни
» Закон за ветераните от войните
» Закон за здравето


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net