:: Закони и Правилници

Закон за ветераните от войните

http://law.dir.bg/reference.php?f=zvv-98
 

Още в Закони и Правилници:

» Закон за закрила на детето
» Закон за семейни помощи за деца
» Закон за интеграция на хората с увреждания
» Закон за социално подпомагане
» Закон за лицата и семейството
» Закон за защита срещу домашното насилие
» Закон за защита от дискриминация
» Закон за защита на личните данни
» Закон за българските документи за самоличност
» Закон за здравето


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net